HOT PICKS

搜尋...

關鍵詞

主題

地區

同邊個去?


滘西洲高爾夫球場

滘西洲高爾夫球場

滘西洲高爾夫球場.Golf x 自然生態 x 自助餐

滘西洲高爾夫球場讓我們這些平民百姓都可以享受打golf樂趣。市區的高爾夫球場關完一個又一個,早前我還可以到將軍澳練習場開下波,現在地也收來起樓了…不用灰,其實有心的話,走遠一點,到滘西洲高爾夫球場學打golf,不需要甚麼會藉之餘,還可順道郊遊一下,兼吃自助餐,原來又是一番好享受。


環保農莊

環保農莊

環保農莊.動又得,靜又得,得左﹗

環保農莊內有激戰發生,兩隊戰士忘我地發炮,咦...點解係水槍嚟嘅?環保農莊內有人大人細路都啱玩的war game場,大人可玩氣槍,小朋友可玩水槍,一樣咁有型。太暴力?餵小白兔、種下菜,環保農莊適合動靜皆宜的你。

貝澳營地

貝澳營地.貝澳露營

貝澳營地 - 完善配套.貝澳露營零難度

貝澳營地是香港最著名及設備最完善的露營營地,但貝澳營地咁受歡迎,有時難免比較多人,在假日,營地隨時爆滿,所以要真正享受貝澳營地這個五星級的campsite,閒日來貝澳露營更是明智之舉,仲可以在貝澳沙灘看日落及摸蜆呢!


長洲西園農莊

長洲西園農莊

長洲西園農莊.農莊camping體驗

長洲西園農莊是長洲渡假的另類體驗,長洲西園農莊佔地極廣,除了有花有草有羊有魚有菜,長洲西園農莊更將很in的玩樂設施帶進大自然,如弓防箭、平衡車、泡泡足球等,必玩西園農莊的「樹頂走廊」,體驗在空中樹林間穿疏之歷奇旅程。長洲西園農莊另一重點,當然是露營camping了,印第安營、南非營或觀星圓拱營,各有特色。* 閣下與本網站內的廣告商之間的通信或交易,或閣下就廣告商推銷的參與,純屬閣下與該廣告商之間的事宜,而廣告及推廣優惠請參照廣告商最新資訊,對於因任何此等交易或由於廣告在本網站內的出現而引致的任何損失或損害,我們慨不會負法律責任或負責。