HOT PICKS

The Pulse.淺水灣

The Pulse.淺水灣

The Pulse Repulse Bay @淺水灣

淺水灣除了游水之外,仲有個沿海商場the Pulse,淺水灣the Pulse商場是全港最大的灘畔商場,行行吓街,走出商場就是沙灘,嘩﹗好似去左外國渡假一樣;又可以在沙灘旁的cafe歎杯咖啡,或者食餐豐富BBQ,超級寫意﹗淺水灣the Pulse仲有個二萬多呎的3D藝術館,又消磨多你一兩個鐘。


淺水灣3D藝術館

Repulse Bay Visual Art Museum

淺水灣3D藝術館.Repulse Bay Visual Art Museum

淺水灣3D藝術館 Repulse Bay Visual Art Museum是目前全港最大的3D藝術館,共兩層,有二萬幾平方尺。香港又多一個3D館的好去處,淺水灣3D藝術館的優勢是位於淺水灣,可以順道行行沙灘,又可以在The Pulse商場shopping食嘢。淺水灣超視覺藝術館仲引入左高科技 - 擴增實境技術(Augemented Reality),即係你郁下郁下,個螢幕會感應到,跟住就會彈啲動畫出來,實境加虚擬,更加過癮。

淺水灣超視覺藝術館

Repulse Bay Visual Art Museum

淺水灣超視覺藝術館

淺水灣超視覺藝術館 Repulse Bay Visual Art Museum是目前全港最大的3D藝術館,共兩層,有二萬幾平方尺。香港又多一個3D館的好去處,淺水灣超視覺藝術館的優勢是位於淺水灣,可以順道行行沙灘,又可以在The Pulse商場shopping食嘢。淺水灣超視覺藝術館仲引入左高科技 - 擴增實境技術(Augemented Reality),即係你郁下郁下,個螢幕會感應到,跟住就會彈啲動畫出來,實境加虚擬,更加過癮。* 閣下與本網站內的廣告商之間的通信或交易,或閣下就廣告商推銷的參與,純屬閣下與該廣告商之間的事宜,而廣告及推廣優惠請參照廣告商最新資訊,對於因任何此等交易或由於廣告在本網站內的出現而引致的任何損失或損害,我們慨不會負法律責任或負責。